Guziki

Budżet

Sprawozdawczość

rok 2012

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy budżet na rok 2012

rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011
Sprawozdanie z dochodów za rok 2011
Przyjęty Uchwałą Rady Gminy budżet na rok 2011

Rok 2010

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010
Sprawozdanie z dochodów za rok 2010


BUDŻET 2010

 1. Podstawą gospodarki finansowej w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki jednostki.
 2. Budżet gimnazjum na rok 2010 został przyjęty Uchwałą nr XLI/408/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 6 stycznia 2010 roku i przekazany zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240).
 3. Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kleszczów, gimnazjum jest obowiązane do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kleszczów na kolejny rok kalendarzowy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku. Ponadto w wyznaczonym przez organ prowadzący terminie, przekazuje się informację o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów

Budżet Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie na rok 2010 - Zarządzenie nr 0151/240/09 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na rok 2010.

Plan wydatków budżetowych

Dział 801 3.619.993,00
80110 3.389.243,00
80146 7.550,00
80148 223.200,00
Dział 854 159.518,00
85401 35.568,00
85412 123.950,00
OGÓŁEM BUDŻET 2010 3.779.511,00

Plan dochodów budżetowych

Dział 801 2.070,00
80110 2.070,00
Dział 854 14.400,00
85412 14.400,00
OGÓŁEM DOCHODY 2010 70,00

Budżet jednostki: 2008r. - 1.930.138,00zł

Gospodarka budżetowa

 1. Zakładowy plan kont
 2. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
 3. Instrukcja inwentarzowa
 4. Instrukcja kasowa
 5. Instrukcja magazynowa
 6. Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi
 7. Regulamin premiowania
 8. Regulamin przyznawania Nagród Dyrektora
 9. Regulamin przyznawania Nagród Wójta

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-02-2012 - Edycja treści.

01-02-2012 - Edycja treści.

18-11-2010 - Edycja treści.

22-10-2008 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 476