Guziki

Zasady naboru

Klasa pierwsza

Do klasy pierwszej Gimnazjum prowadzonego przez Gminę przyjmuje się:

  • z urzędu - absolwentów 6 - letnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum;
  • na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów 6-letnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego Gimnazjum, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria przyjmowania uczniów spoza obwodu Gimnazjum:

  • średnia ocen na świadectwie klasy VI nie niższa niż 4,5 i bardzo dobra ocena zachowania,
  • ilość przyjętych uzależniona od wolnych miejsc.

Dla uczniów przyjętych spoza obwodu Gimnazjum nie zapewnia się dowozu.

Kryteria, o których mowa w pkt.2 podaje się do wiadomości kandydatom do 15 marca każdego roku kalendarzowego.

Składanie podań

o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum odbywać się będzie w terminie do 31 marca.

Dodatkowa rekrutacja

do klasy pierwszej dla absolwentów, którzy później przystąpili do sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej odbywać się będzie w terminie do 31 sierpnia.

Źródło: §39 statutu szkoły.

Uchwała RP nr CCCIX z dn. 15.12.2015 r. zmieniająca niektóre zapisy Statutu Gimnazjum.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-12-2015 - Edycja treści.

14-10-2015 - Edycja treści.

18-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-11-2014 - Edycja treści.

21-11-2014 - Edycja treści.

03-03-2014 - Edycja treści.

29-02-2012 - Edycja treści.

28-09-2009 - Edycja treści.

05-05-2006 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 440