Guziki

Kontrole

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ W GIMNAZJUM

Podmiot kontrolujący: Zarząd Gminy Kleszczów

Czas trwania kontroli: od 01.01.2001 r. do 30.06.2001 r.
Zakres prowadzonej kontroli: "Gospodarka finansowa jednostki, gospodarka środkami finansowymi oraz gospodarowania mieniem".

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Tomaszowie Mazowieckim - Wydział Kontroli Płatników Składek

Czas trwania kontroli: od 21.09.2004 r. do 18.10.2004 r.
Zakres prowadzonej kontroli:

  1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  2. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład;
  3. Prawidłowość i rzetelność ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłaty tych świadczeń;
  4. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
  5. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych;

Podmiot kontrolujący: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie

Czas trwania kontroli: od 01.01.2004 r. do 31.01.2005 r.
Zakres prowadzonej kontroli: "Sprawdzenie transakcji zawartych z "Injo Trade" sp. z o.o. Radomsko, Al. Piłsudskiego109, NIP 772-206-4390".

Podmiot kontrolujący: Audytor wewnętrzny Gminy Kleszczów

Czas trwania kontroli: od 03.08.2005 r. do 05.08.2005 r.
Zakres prowadzonej kontroli: "Wydatki budżetowe jednostki w okresie 2004, 2005 - I półrocze".

Podmiot kontrolujący: Audytor wewnętrzny Gminy Kleszczów

Czas trwania kontroli: od 04.11.2008 r. do 21.11.2008 r.
Zakres prowadzonej kontroli: "Kontrola kompleksowa - rachunkowość, sprawozdawczość, gospodarka środkami rzeczowymi, wydatki dokonywane ze środków publicznych, dochody publiczne w latach 2006-2007".

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kleszczów

Czas trwania kontroli: od 08.06.2009 r. do 08.06.2009 r.
Zakres prowadzonej kontroli:

  1. Regulamin wycieczek szkolnych i uczestnictwo młodzieży w roku szkolnym 2008/2009;
  2. Udział dzieci w olimpiadach, konkursach i uzyskane wyniki w roku szkolnym 2008/209
  3. Funkcjonowanie stołówki szkolnej.

Podmiot kontrolujący: Audytor wewnętrzny Gminy Kleszczów

Czas trwania kontroli: od 14.04.2010 r. do 26.04.2010 r.
Zakres prowadzonej kontroli: "Wykonanie planu finansowego Gimnazjum w Kleszczowie w latach 2008-2009".

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

22-10-2008 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 416