Guziki

Kontrola zarządcza

System Kontroli Zarządczej

w Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie został skonstruowany z wykorzystaniem standardów kontroli zarządczej ogłoszonych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., stanowiących załącznik do ustawy o finansach publicznych ogłoszonej w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w placówce odpowiada dyrektor szkoły.

Pracownicy szkoły są zobowiązani do stosowania wprowadzonych mechanizmów kontroli zarządczej w wykonywaniu swoje obowiązków i powierzonych zadań. Efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej wymaga aktywnego działania ze strony kierownika jednostki i wszystkich osób na samodzielnych stanowiskach oraz pracowników pedagogicznych szkoły.

Warunkiem skuteczności

funkcjonowania systemu jest świadomość celów i zadań jednostki oraz czynny udział w procesie kontroli zarządczej wszystkich pracowników. System kontroli zarządczej został dostosowany do specyfiki placówki oświatowej.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 1. Zgodności działalności placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
 2. Skuteczności i efektywności działań.
 3. Wiarygodność sprawozdań.
 4. Ochronę zasobów.
 5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.
 6. Efektywność i skuteczność przepływu informacji.
 7. Zarządzanie ryzykiem.

Obszary kontroli zarządczej

 1. Środowisko wewnętrzne.
 2. Cele i zarządzanie ryzykiem.
 3. Mechanizmy kontroli.
 4. Informacja i komunikacja.
 5. Monitorowanie i ocena.

Na system kontroli zarządczej składają się:

 1. Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie o kontroli zarządczej
 2. Standardy i wskaźniki kontroli zarządczej w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
 3. Dokumentacja kontroli zarządczej w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
 4. Polityka zarządzania ryzykiem
  schemat organizacyjny Gimnazjum
 5. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 433