Guziki

Status prawny

Szkoła jest jednostką nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym

jest Samorząd Gminy Kleszczów

Organem nadzoru pedagogicznego

jest Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
  2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
  3. akt założycielski: uchwała Rady Gminy w Kleszczowie nr VII/12/99 z dnia 11 marca 1999 r;
  4. statut Szkoły (tekst jednolity).
    Uchwała RP nr CCCIX z dn. 15.12.2015 r. zmieniająca niektóre zapisy Statutu Gimnazjum.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-12-2015 - Edycja treści.

14-10-2015 - Edycja treści.

18-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-11-2014 - Edycja treści.

21-11-2014 - Edycja treści.

03-03-2014 - Edycja treści.

28-10-2013 - Edycja treści.

06-06-2013 - Edycja treści.

25-09-2012 - Edycja treści.

01-02-2012 - Edycja treści.

30-01-2012 - Edycja treści.

19-01-2012 - Edycja treści.

13-12-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 427